ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εφοδιάζουμε το στόλο των υδροφόρων οχημάτων μας με νερό εγκεκριμένης διαδικασίας γεώτρησης. Η μεταφορά νερού γεώτρησης με πιστοποίηση, καθιστά την εταιρεία μας αξιόπιστη και ενισχύει την εικόνα της εταιρικής μας υπευθυνότητας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ

Μεταφέρουμε, με υπευθυνότητα, στους πελάτες μας νερό πόσιμο και εγκεκριμένο από τους αρμόδιους φορείς. Ειδικά στην περίπτωση του πόσιμου νερού, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς γνωρίζουμε το σκοπό της χρήσης του και, συνεπώς, την ανάγκη καταλληλότητάς του. Μάλιστα, τα ανοξείδωτα βυτία που χρησιμοποιούμε, διαφυλάσσουν αυτή μας την οπτική, καθώς είναι πιο καλή και σωστή η συντήρησή τους, και κατ’ επέκταση η διατήρηση του νερού κατά τη μεταφορά, αλλά και την παραλαβή του από τους πελάτες μας.